p


    
Zakład Usług Informatycznych "GM"

p

p

O firmie ...

p

Produkty

p

Usługi

p

Kontrahenci

p

Instrukcje

p

Porady

p

O mnie ...ZUI GM zajmuje się tworzeniem oprogramowania (głownie związanego z gromadzeniem i przetwarzaniem danych - w tym prezentacją graficzną wyników) na indywidualne potrzeby klientów (także w ramach podwykonawstwa). Gro projektów dotyczyło oprogramowania na potrzeby służby zdrowia. ZUI GM tworzy oprogramowanie do prowadzenia kartotek, zbiorów danych różnych typów w tym także graficznych z wykorzystaniem narzędzi SQL. Zajmuje się także projektowaniem i wykonywaniem oprogramowania do integracji i analizowania danych pochodzących z różnych systemów kontrahenta (np. analizowanie sprzedaży, analizowanie kosztów, ...) w oparciu o specyficzne dla klienta kryteria z wykorzystaniem tematycznych hurtowni danych. Wykonuje także usługi konwersji i przenoszenia danych pomiędzy różnymi rodzajami baz danych.
Zajmujemy sie także wykonywaniem wydruków 3D z tworzyw PLA/ABS/PET...

Program obsługi przychodni; gabinetu i oddziału szpitalnego, pracowni USG, pracowni RTG
Program obsługi pracowni patomorfologicznej;
Systemy analizowania sprzedaży i kosztów; oraz wiele innych.
(Turbo Pascal™, Delphi™, Clipper™, Btrieve™, FireBird™, InterBase™, Informix™, ORACLE™, MS SQL™).

Właściciel ZUI GM jest wieloletnim członkiem Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI).

Dobro moich klientów jest moim dobrem.


Kontakt: Zakład Usług Informatycznych "GM",   ul. Barbary 10/39, 30-838 Kraków            gmozejko@interia.pl   tel.: 602-658-215